ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

വീട് / ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവരം

കൂട്ടിച്ചേർക്കുക: ബോവാങ് ജില്ല, മഅൻഷാൻ സിറ്റി, അൻഹുയി, ചൈന

വെബ്: www.raymaxlaser.com

ഫോൺ: 0086-555-6767999

സെൽ: 008613645551070

ഇമെയിൽ: [email protected]

ഫാക്സ്: 0086-555-6769401